/ /

Có nên tranh cãi với người ngu?

@Thuỳ Linh (J.s) 29.09 năm 2018.
Câu trả lời là Bạn không nên tranh cãi với người ngu vì họ rất cố chấp và bạn sẽ phải trả giá đắt nếu bạn cố gắng giải thích cho họ hiểu.
  Alter()   ·   1   ·  
😂Smileys List   ·   ×