/ /

Kỹ năng thoát hiểm bằng dây cần biết

@Onjs (Js) 23.09 năm 2018.
Dưới đây là clip hướng dẫn cách thoát hiểm bằng cách đu dây cần thiết trong cuộc sống mà tất cả mọi người đều nên biết.

Nguồn: GoIT và 69onjs.

  Alter()   ·   0   ·  
😂Smileys List   ·   ×