/ /

Làm sao để tự cắt tóc mà vẫn đẹp?

@Thuỳ Linh (J.s) 05.07 năm 2018.
Chúng ta đang sống ở năm 2018 trong khi thanh niên này đang sống ở năm ⌚ 2069.

Làm sao để tự cắt tóc mà vẫn đẹp?

  Alter()   ·   3   ·  
😂Smileys List   ·   ×