/ /

Share 8 trang web giúp luyện kỹ năng viết code

@Onjs (Js) 02.10 năm 2018.
Nếu bạn nào muốn tìm hiểu một ngôn ngữ lập trình mới, mà ngại cài cắm với xây dựng môi trường vì nhiều lý do thì nên sử dụng những trang web này ❤️.

Nguồn: Huỳnh Văn Nam - J2TEAM Community.

Coderbyte.com

www.Codewars.com

Codefights.com

www.Codingame.com/start

www.Topcoder.com/challenges/

www.Hackerrank.com

Leetcode.com

www.Geeksforgeeks.org

Chắc còn nhiều nữa, còn link nào thì các bạn cmt để các bạn khác cùng biết nhé :)
  Alter()   ·   1   ·  
😂Smileys List   ·   ×