Onjs
Onjs (Js)     #1.

69onjs :)

Tài sản: 116$.     Bài viết / lệnh cấm

Địa chỉ Email:

@forbidden.

Hoạt động cuối:

06.09 năm 1969

Thành viên từ:

06.09 năm 2069